Con đã vượt qua được thử thách

Gốc
Hạnh phúc không bao giờ dê dàng đến cả, với một đứa trẻ kém may mắn thì hạnh phúc chỉ đôi khi là biết ước mơ mà thôi.

Tin nóng

Tin mới