Đã bước vào cái tuổi 76, cái tuổi đáng ra phải được thảnh thơi, nhưng với bà Lẫn không động tay động chân vào việc gì thì khó ngủ lắm. Nên việc mấy đêm thức trắng trong bệnh viện chăm mẹ chồng 105 tuổi bị ngã gãy xương, đối với bà chỉ gầy đi chút chút nhưng vẫn là... "việc có đáng gì đâu". Hai người góa phụ này tựa vào nhau sống đầm ấm, thuận hòa suốt 57 năm qua.