Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Còn dư địa tài khóa hỗ trợ phục hồi kinh tế

Trong bối cảnh quốc tế tiềm ẩn nguy cơ lạm phát và suy thoái, Việt Nam đã lựa chọn thúc đẩy phục hồi và ổn định kinh tế vĩ mô. Những gói hỗ trợ lớn từ chính sách tài khóa đã phát huy hiệu quả tích cực khi từng bước khôi phục sản xuất, kiểm soát lạm phát.