Trong khi chỉ cần mưa nhỏ, triều dâng, là đường Nguyễn Hữu Cảnh, nối trung tâm thành phố tới cầu Sài Gòn ngập bì bõm nước, thì các dự án nâng cấp, sửa chữa đoạn đường này vẫn đang dừng ở giai đoạn góp ý, xây dựng.