(ĐST7) Một phụ nữ Trung Quốc đã bị sốc khi mua phải một động vật lưỡng cư có hai chân sau vẫn bình thường, nhưng lại có số bàn chân trước nhiều hơn (ảnh),