Có bao giờ bạn nghĩ giữa con trai, con gái và những đồ vật ngày Tết lại có nhiều điểm giống nhau rất thú vị không?