Cậu ta hơn con gái tôi 5 tuổi, nghiện từ lâu và đã đi cai nghiện ba lần nhưng không thành công.