Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Con hư tại... bố

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Đang giờ nghỉ trưa, cả xóm náo loạn lên vì tiếng chân sầm sập, rồi tiếng hét: “Thằng Đạm đâu ra ngay. Không ông chém chết bây giờ! Đâu rồi, đâu rồi...”.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=58878