TTO - Cu Bim của mẹ mười tháng mới biết ngồi và gần mười năm tháng mà chưa biết đi. Lúc đầu mẹ lo quá. Thấy con của các cô bạn nào cũng khoảng một tuổi là đã đi nhanh rồi nên mẹ cứ đứng ngồi không yên.