Hanoinet - Cơn “lạnh” của thị trường bất động sản đang làm cho các ngân hàng đứng ngồi không yên. Theo thống kê, Ngân hàng Đông Á đã cho vay đầu tư kinh doanh bất động sản khoảng 24.500 tỷ đồng.