Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cơn "lốc"… blog!

Gốc

Nhiều tháng qua các phương tiện truyền thông rậm rạp chuyện "văn hóa blog". Có muôn vàn ý tứ, chủ kiến đang vào hồi nóng rẫy.

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.vanhoa.vanhoc.25083.qdnd