Giadinh.net - Được… vợ cưới về gần 40 năm, có với nhau 7 mặt con cả trai lẫn gái, nhưng Ama H'Nhui và vợ là H'Lat Niê (buôn Kna B, Cư M' gar, huyện Cư M'gar, Đăk Lăk) chưa bao giờ cãi nhau nửa lời. H'Nhui bảo, ở buôn của mình, phụ nữ được coi trọng lắm.