Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Con người - Chủ thể xây dựng văn hóa Thủ đô

Kế thừa và phát huy giá trị truyền thống của Thăng Long - Hà Nội, mảnh đất ngàn năm văn hiến. Trong những năm qua, nhất là hai năm thực hiện Chương trình 06 của Thành ủy Hà Nội, 2021 - 2022, công tác xây dựng văn hóa Thủ đô tiên tiến, đậm đà bản sắc được triển khai hiệu quả.