Con người có thể sống thiếu thực vật không?

Gốc
Thực vật có tầm quan trọng rất lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống của muôn loài trên Trái Đất.

Tin nóng

Tin mới