Đến năm 3000, đàn ông sẽ có dương vật to hơn, phụ nữ sẽ có đôi vú “đồ sộ” hơn, và con người nói chung sẽ trở nên cao kều và sống lâu hơn. Đó là vài dự báo trong học thuyết của tiến sĩ sinh lý học tiến hóa Oliver Curry, thuộc trường Kinh tế London.