Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Còn nhiều bất cập trong việc kiềm chế lạm phát

Gốc

Hanoinet - Liệu CPI năm nay sẽ tăng đến bao nhiêu và cần thực hiện các giải pháp gì để kiềm chế. Về vấn đề này, chúng tôi có cuộc trao đổi với tiến sỹ Nguyễn Minh Phong, Trưởng phòng nghiên cứu kinh tế, Viện Phát triển kinh tế xã hội Hà Nội:

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=65962