Hội thảo quốc tế về niêm yết, chào bán chứng khoán của các doanh nghiệp VN trên thị trường nước ngoài sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 12.11 và Singapore vào 17-18.11.