"Hiện tượng cán bộ, công chức gây phiền hà, nhũng nhiễu cho người dân khi làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) vẫn chưa được ngăn chặn, xử lý kịp thời; tình trạng sai sót trong quá trình thực hiện cấp GCN hiện nay còn khá phổ biến..." - đó là báo cáo của Bộ trưởng Bộ TNMT Phạm Khôi Nguyên về tình hình chấp hành pháp luật về cấp GCN trước QH ngày 6.11.