Chế độ đêm
Thông báo
Tin địa phương

  Con riêng của chồng có được thừa kế tài sản không?

  Gốc
  Chồng tôi mất không để lại di chúc, tất cả tài sản lại đứng tên tôi, như vậy con riêng của chồng có được thừa kế tài sản không?

  Vợ chồng tôi đã kết hôn được 20 năm, có 2 đứa con chung, trước đó chồng tôi đã có một đời vợ và có một đứa con riêng, cháu ở cùng chúng tôi đến năm 18 tuổi thì chuyển hẳn về sống với mẹ đẻ.

  Trong thời gian sống chung, chúng tôi có làm ra nhiều tài sản chung nhưng tất cả đều đứng tên tôi. Hiện chồng tôi đã mất được 2 năm nhưng không để lại di chúc gì, như vậy con riêng của chồng tôi có quyền được thừa kế tài sản không?

  Mai Dương (Hà Nội)

  Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến PhapluatNet, những thắc mắc của bạn chúng tôi đã chuyển đến luật sư và được tư vấn như sau:

  Theo đó, Điều 33 của luật Hôn nhân gia đình quy định về tài sản chung của vợ chồng có quy định:

  Điều 33. Tài sản chung của vợ chồng

  1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

  Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

  2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

  3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

  Điều 34. Đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản chung

  1. Trong trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng thì giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng phải ghi tên cả hai vợ chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

  2. Trong trường hợp giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng tài sản chỉ ghi tên một bên vợ hoặc chồng thì giao dịch liên quan đến tài sản này được thực hiện theo quy định tại Điều 26 của Luật này; nếu có tranh chấp về tài sản đó thì được giải quyết theo quy định tại khoản 3 Điều 33 của Luật này.

  Con riêng của chồng có quyền được thừa kế tài sản.

  Như vậy, kể cả khi tất cả tài sản đều đứng tên bạn nhưng về mặt pháp luật tài sản đó vẫn được tính là tài sản chung của hai vợ chồng.

  Còn trường hợp chồng bạn mất không để lại di chúc thì pháp luật sẽ căn cứ theo quy định để chia. Vấn đề quyền thừa kế được quy định tại Điều 651 Bộ luật Dân sự năm 2015 có nêu rõ:

  "Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật

  1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

  a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

  b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

  c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

  2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

  3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản."

  Như vậy, con riêng của chồng bạn sẽ thuộc hàng kế thừa thứ nhất và vẫn có quyền được chia di sản do chồng bạn để lại, được hưởng một phần di sản đó, trừ trường hợp thuộc Điều 621 Bộ luật Dân sự 2015.

  N. H (tổng hợp)

  Pháp luật Net

  Nguồn Pháp Luật Net http://phapluatnet.vn/hoi-dap/con-rieng-cua-chong-co-duoc-thua-ke-tai-san-khong