Con số ấn tượng

Gốc
833,9 nghìn tỷ đồng là tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện trong chín tháng qua, tăng 10,3% so với cùng kỳ, trong đó: quý I tăng 7,2%; quý II tăng 9,3% và quý III tăng 13,4%.

Tin nóng

Tin mới