Con số & cuộc sống: 2,4 tỉ đồng

Gốc
GiadinhNet - Đó là số tiền Bộ Tài chính vừa cấp cho tỉnh Trà Vinh để hỗ trợ tiền điện quý 3/2013 cho 43.000 hộ nghèo của tỉnh.

Theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 268/QĐ-TTg, các hộ thuộc diện hộ nghèo theo tiêu chí do Thủ tướng Chính phủ quy định được hỗ trợ giá điện cho 50kWh/tháng, mức hỗ trợ là 30.000 đồng/hộ/tháng.

(Nguồn: chinhphu.vn)

Tin nóng

Tin mới