8%

GDP của Nga do lao động nhập cư đóng góp theo Cơ quan Nhập cư Liên bang Nga. Trong gần 10 triệu lao động nhập cư có 1,5 triệu người có giấy phép; 1,2 triệu người mua giấy phép; 2,5 triệu lao động chui, số còn lại vì các lý do khác.

D.THẢO (Theo RIA Novosti)