Một con sóc ở vùng Minneapolis, bang Minnesota của Mỹ ăn nhầm phải quả bí ngô đã lên men. Trong lúc bị say, nó không thể trèo lên cây để trở về ổ.

Ngày hôm sau, con sóc này đã khỏe lại bình thường. Các loài động vật cũng bị say vì uống rượu và thức ăn lên men như con người. Hoài Vũ