Cơn sốt bang ảo trong giới trẻ

Gốc
Trào lưu bang hội teen đang có vẻ hạ nhiệt ở Sài Gòn thì lại đang bùng nổ tại Biên Hòa (Đồng Nai). Trong vòng nửa tháng gần đây, khoảng chục hội nhóm teen “ra lò” ở nhiều trường.

Tin nóng

Tin mới