Con trai 26 tuổi của Osama bin Laden nói rằng có một cách bảo vệ đạo Hồi tốt hơn súng đạn. Anh ta muốn là ’’một đại sứ hòa bình’’ giữa người Hồi giáo và phương Tây.