SGTT - Sau hai tuần thực hiện luật Bảo hiểm y tế (BHYT) mới, vụ BHYT (bộ Y tế) đã có báo cáo nhanh kết quả thực hiện. Tại bệnh viện Nhi Trung ương, tỷ lệ khám ngoại trú có thẻ BHYT chiếm 80 – 90% so với số bệnh nhân đến khám ngoại trú. Tỷ lệ điều trị nội trú có thẻ chiếm 85 – 90% bệnh nhân nội trú. Tại bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM trước ngày 1.10, số lượng khám chữa bệnh ngoại trú có thẻ BHYT chỉ chiếm 1%, nhưng sau 1.10 đã tăng lên 5%. Các bệnh viện khác “kêu ca” việc thực hiện cùng chi trả 5%, 20% với một số nhóm đối tượng như: người nghèo, bảo trợ xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số sẽ gặp khó khăn trong trường hợp không thu được. Các bệnh viện đề nghị bộ Y tế thống nhất quy trình hướng dẫn đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho trẻ em dưới sáu tuổi.

Lệ Hà