Gỡ 'nút thắt' để thị trường bất động sản phát triển bền vững

Gỡ 'nút thắt' để thị trường bất động sản phát triển bền vững

Bất động sản du lịch cần 'danh phận'

Bất động sản du lịch cần 'danh phận'

Condotel vẫn miệt mài đi tìm 'danh phận' pháp lý

Condotel vẫn miệt mài đi tìm 'danh phận' pháp lý

Cần xây dựng khung pháp lý cho bất động sản du lịch nghỉ dưỡng như đối với nhà ở

Cần xây dựng khung pháp lý cho bất động sản du lịch nghỉ dưỡng như đối với nhà ở

Bất động sản du lịch nghỉ dưỡng cần 'danh phận' và pháp lý rõ ràng để phát triển

Bất động sản du lịch nghỉ dưỡng cần 'danh phận' và pháp lý rõ ràng để phát triển

Đề xuất cho nhà đầu tư thứ cấp đầu tư vào BĐS du lịch nghỉ dưỡng

Đề xuất cho nhà đầu tư thứ cấp đầu tư vào BĐS du lịch nghỉ dưỡng

Chính sách và nguồn vốn - Điểm nghẽn của thị trường bất động sản

Chính sách và nguồn vốn - Điểm nghẽn của thị trường bất động sản

Tháo điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả thị trường bất động sản

Tháo điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả thị trường bất động sản

Đề xuất gỡ pháp lý cho condotel khi sửa Luật Đất đai

Đề xuất gỡ pháp lý cho condotel khi sửa Luật Đất đai

Bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng cần một 'danh phận' rõ ràng

Bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng cần một 'danh phận' rõ ràng

Khi nào mới có khung pháp lý cho bất động sản nghỉ dưỡng?

Khi nào mới có khung pháp lý cho bất động sản nghỉ dưỡng?

Chuyên gia: Cần gỡ rối luật, cho bất động sản nghỉ dưỡng 'thân phận'

Chuyên gia: Cần gỡ rối luật, cho bất động sản nghỉ dưỡng 'thân phận'

Gỡ vướng cho bất động sản nghỉ dưỡng

Gỡ vướng cho bất động sản nghỉ dưỡng

Sớm 'gỡ vướng' chế độ sử dụng đất đối với bất động sản du lịch

Sớm 'gỡ vướng' chế độ sử dụng đất đối với bất động sản du lịch

Sớm 'gỡ vướng' chế độ sử dụng đất đối với bất động sản du lịch

Sớm 'gỡ vướng' chế độ sử dụng đất đối với bất động sản du lịch

Chuyên gia hiến kế hoàn thiện pháp lý, vực dậy bất động sản nghỉ dưỡng

Chuyên gia hiến kế hoàn thiện pháp lý, vực dậy bất động sản nghỉ dưỡng

Bất động sản du lịch cần tiếp tục hoàn thiện về hành lang pháp lý

Bất động sản du lịch cần tiếp tục hoàn thiện về hành lang pháp lý

Tạo 'đòn bẩy' cho bất động sản du lịch phục hồi sau đại dịch

Tạo 'đòn bẩy' cho bất động sản du lịch phục hồi sau đại dịch