Công an Hà Nội: 60 năm thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy

Gốc
Hanoinet - Trong những năm qua, phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân (11/3/1948-11/3/2008) đã được cán bộ, chiến sĩ của CATP quán triệt và thấm nhuần triệt đê, lấy đó là kim chỉ nam hành động, tiêu chí cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hơn nữa.

Nguồn Kinh Tế Đô Thị www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=16&NewsId=44854