Khởi tố nhóm đối tượng bắt giữ trái phép 'khách nhí' vì thiếu nợ 25 triệu đồng

Khởi tố nhóm đối tượng bắt giữ trái phép 'khách nhí' vì thiếu nợ 25 triệu đồng

Khởi tố quản lý và nhóm nhân viên quán bar giữ người trái phép

Khởi tố quản lý và nhóm nhân viên quán bar giữ người trái phép

Tạm giữ quản lý quán bar và nhân viên giữ người trái pháp luật

Tạm giữ quản lý quán bar và nhân viên giữ người trái pháp luật

Thiếu niên 14 tuổi vào quán bar chơi hết 25 triệu đồng, 5 người bị khởi tố

Thiếu niên 14 tuổi vào quán bar chơi hết 25 triệu đồng, 5 người bị khởi tố

Quản lý và nhân viên quán bar trên phố cổ bắt giữ người trái phép

Quản lý và nhân viên quán bar trên phố cổ bắt giữ người trái phép

Bị quán bar giữ người vì không đủ tiền thanh toán

Bị quán bar giữ người vì không đủ tiền thanh toán

Giam lỏng khách hàng 14 tuổi vì không thanh toán hóa đơn 25 triệu, quán bar nhận cái kết đắng

Giam lỏng khách hàng 14 tuổi vì không thanh toán hóa đơn 25 triệu, quán bar nhận cái kết đắng

Bắt 5 nhân viên quán bar vì giữ người trái luật

Bắt 5 nhân viên quán bar vì giữ người trái luật

Không đủ tiền trả 25 triệu đồng, hai thiếu niên bị giữ ở quán bar

Không đủ tiền trả 25 triệu đồng, hai thiếu niên bị giữ ở quán bar

Hà Nội: Bắt 5 đối tượng để điều tra về hành vi tạm giữ người trái pháp luật

Hà Nội: Bắt 5 đối tượng để điều tra về hành vi tạm giữ người trái pháp luật

Hà Nội: Thiếu tiền bill, 2 thiếu niên bị giam lỏng tại quán bar

Hà Nội: Thiếu tiền bill, 2 thiếu niên bị giam lỏng tại quán bar

Hai vị khách bị quản lý và nhân viên quán bar giam lỏng vì không trả đủ tiền

Hai vị khách bị quản lý và nhân viên quán bar giam lỏng vì không trả đủ tiền

Khách 14 tuổi bị giam lỏng ở quán bar vì không thanh toán hóa đơn 25 triệu

Khách 14 tuổi bị giam lỏng ở quán bar vì không thanh toán hóa đơn 25 triệu

Đi bar hết hơn 25 triệu, 2 khách 14 tuổi bị giam lỏng vì không đủ tiền trả

Đi bar hết hơn 25 triệu, 2 khách 14 tuổi bị giam lỏng vì không đủ tiền trả

Quản lý quán bar ở phố cổ giam khách vì không trả đủ tiền

Quản lý quán bar ở phố cổ giam khách vì không trả đủ tiền

Quán bar bắt giữ khách vì không trả hóa đơn 25 triệu đồng

Quán bar bắt giữ khách vì không trả hóa đơn 25 triệu đồng

Khởi tố quản lý và nhân viên quán bar The Circle giữ khách hàng để đòi tiền thanh toán

Khởi tố quản lý và nhân viên quán bar The Circle giữ khách hàng để đòi tiền thanh toán