Công an Quảng Nam đảm bảo nguồn dữ liệu dân cư đúng, đủ, 'sạch, sống'

Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam từ tỉnh đến cơ sở đã nỗ lực không ngừng trong công tác thu thập, cập nhật, chỉnh sửa và 'làm sạch' dữ liệu dân cư, đảm bảo thông tin công dân 'đúng, đủ, sạch, sống'.

Vì đây được coi là nhiệm vụ then chốt, quyết định sự thành công của Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân (CCCD) và Dự án thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư; đặc biệt thực hiện Đề án của Chính phủ “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06)...

Cán bộ Công an tỉnh Quảng Nam hướng dẫn người dân điều chỉnh dữ liệu dân cư.

Cán bộ Công an tỉnh Quảng Nam hướng dẫn người dân điều chỉnh dữ liệu dân cư.

Cùng với công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở, hằng ngày, Công an phường An Xuân, TP Tam Kỳ (Quảng Nam) đều bố trí cán bộ chiến sĩ (CBCS) thu thập, cập nhật, sửa chữa thông tin dân cư thuộc phường trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Qua công tác rà soát, Công an phường đã phát hiện các trường hợp thông tin dữ liệu, như: Tên, tuổi, địa chỉ, ngày, tháng, năm sinh...; hoặc số lượng nhân khẩu trong cùng gia đình có di biến động và đã bổ sung, chỉnh sửa hoặc cập nhật lại trên hệ thống cho chính xác.

Công tác thu thập, làm sạch dữ liệu dân cư được lực lượng Công an cơ sở tiến hành với nhiều biện pháp, trong đó tập trung vào công tác đăng ký, quản lý cư trú, phối hợp với tư pháp, chính quyền địa phương tháo gỡ những tồn tại lịch sử về giấy tờ công dân trước đây, như giấy tờ bị thất lạc, sai lệch…, nhất là đối với đồng bào tại các địa phương vùng cao; thu thập mới, cập nhật hàng ngày thông qua cấp CCCD, định danh điện tử để cập nhật, bổ sung các trường thông tin, qua đó làm “sạch, sống” dữ liệu dân cư.

Hiện tại lực lượng Công an toàn tỉnh Quảng Nam đã thu thập, cập nhật hơn 1.700.000 dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời, thực hiện các giải pháp “làm sạch” dữ liệu đồng bộ thành công vào hệ thống, công tác cập nhật, làm sạch đạt 100%. Bên cạnh nỗ lực của Công an 244 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, Công an các địa phương thường xuyên đôn đốc cập nhật, kiểm tra hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư để đảm bảo cho nguồn dữ liệu dân cư luôn “đúng, đủ, sạch, sống”…

Thượng tá Phan Thanh Hồng, Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện tại, lực lượng Công an tỉnh và các địa phương trên địa bàn đã được trang bị hệ thống dữ liệu dân cư đồng bộ từ Bộ Công an đến cấp xã, yêu cầu thủ trưởng Công an các cấp hằng ngày phải truy cập vào hệ thống để kiểm tra đôn đốc và trực tiếp phê duyệt, chỉ đạo lực lượng Công an cơ sở để làm sạch dữ liệu.

Đến nay, công tác cập nhật, làm sạch đạt 100%, tuy nhiên dữ liệu công dân biến đổi theo từng giờ, từng ngày, đồng thời công tác thu thập, cập nhật, chỉnh sửa và làm sạch diễn ra liên tục, thường xuyên ở bất cứ thời điểm nào và bất cứ khi nào khi có thông tin thay đổi của công dân thì đều phải được Công an cơ sở thu thập, cập nhật, điều chỉnh để đảm bảo dữ liệu của công dân được đúng, đủ, sạch nhất có thể để đồng bộ vào hệ thống, phục vụ nhiệm vụ công tác chung…

Việc thu thập, tập hợp đầy đủ, chính xác thông tin của công dân Việt Nam để xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã khó, việc duy trì bổ sung, cập nhật thường xuyên những biến động hằng ngày, hằng giờ của thông tin dân cư còn khó khăn hơn rất nhiều, nhất là trong điều kiện dân cư đa dạng và thường xuyên biến động như hiện nay. Chính vì vậy, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, lâu dài, lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam đã và đang nỗ lực không ngừng để đảm bảo nguồn dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”…

Mai Xuân

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/cong-an/cong-an-quang-nam-dam-bao-nguon-du-lieu-dan-cu-dung-du-sach-song-i656590/