Công an Thanh Hóa: Đóng góp tích cực vào công tác phòng, chống tham nhũng

Gốc
Tại Hội nghị tổng kết công tác phòng chống tham nhũng năm 2009 và triển khai một số nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2010, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng của tỉnh đã biểu dương sự tích cực của Công an Thanh Hóa trong công tác phòng ngừa và đấu tranh phòng chống tội phạm tham nhũng.

Công an Thanh Hóa đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy - chính quyền và Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng các cấp trong tỉnh triển khai nhiều kế hoạch công tác nhằm phòng ngừa tội phạm tham nhũng. Trong năm 2010, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh Thanh Hóa yêu cầu lực lượng Công an cần đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp với các ngành trong khối nội chính điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng phức tạp ở cơ sở có liên quan đến quản lý kinh tế, quản lý đất đai, thực hiện các công trình, dự án… gây bức xúc trong dư luận xã hội. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về công tác phòng chống tham nhũng trong nhân dân

Tin nóng

Tin mới