(CATP) Ngày 11-3-2008, đại diện cho các gia đình ở thôn Xuân Thành, xã Xuân Quỳ, huyện Như Xuân gồm các ông, bà: Lê Bá Luân, Lê Trọng Hải, Lê Đình Tam và Lê Thị Tươi đã đến Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) trình báo: