Ngày càng có nhiều CBCS có trình độ nghiệp vụ cao

Cùng với sự phát triển của kinh tế, xã hội, phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, những năm qua Đảng ủy, Ban giám đốc CATPHCM luôn quan tâm giáo dục, xây dựng toàn diện tư cách người chiến sĩ CA, trong đó đặc biệt coi trọng xây dựng cho CBCS có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, có đạo đức, lối sống trong sáng, có quan điểm quần chúng đúng đắn, có tinh thần tận tụy trong công việc và kiên quyết, khôn khéo trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Thông qua hai cuộc vận động “Xây dựng lực lượng CAND vì nước quên thân” và “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, đa số CBCS tích cực rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chấp hành kỷ cương, kỷ luật, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, tận tụy phục vụ nhân dân. Cụ thể, CATP đã tổ chức 64.095 buổi sinh hoạt, hội nghị, tọa đàm để lắng nghe ý kiến nhân dân và tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với 6.479.500 lượt người tham dự. Nhờ bám sát phương châm “Công an nhân dân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ, dựa vào dân để làm việc và chiến đấu...”, lực lượng CSKV chú trọng hơn việc thường xuyên lắng nghe ý kiến của nhân dân để nâng cao chất lượng phục vụ. Song song đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, nghiệp vụ, khoa học kỹ thuật được đặc biệt quan tâm, khuyến khích. Đến nay có nhiều CBCS đã lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ luật, tin học và các lĩnh vực khác. Từ đó, hiệu quả công việc được nâng cao, đạo đức, lối sống, ý thức tiết kiệm, chống lãng phí về thời gian làm việc, công sức và của cải vật chất trong CBCS có sự chuyển biến rõ nét. Tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, tác phong, ngôn phong, văn hóa ứng với nhân dân cũng tốt hơn. Qua khảo sát có 88,89% CBCS chuyển biến tốt, 88,44% CBCS được các cấp ủy, chính quyền và người dân tại địa phương đánh giá cao. Thông qua các phong trào thi đua và việc phát hiện, uốn nắn kịp thời, sai phạm kỷ luật trong CBCS hàng năm được kéo giảm (liên tiếp trong 5 năm gần đây tỷ lệ sai phạm ở mức dưới 1,5%), nhiều chiến sĩ tích cực công tác được khen thưởng đột xuất, gương liêm khiết không nhận hối lộ ngày càng nhiều (chỉ tính từ năm 2007 đến nay có 5.142 lượt cán bộ chiến sĩ không nhận hối lộ trị giá 546.435.000 đồng). Hiện nay, đất nước ta đang đứng trước thời cơ, vận hội to lớn trong xu thế đổi mới, hợp tác, hòa nhập, cơ hội mở ra nhiều đồng nghĩa với việc lực lượng CA phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức và phức tạp trong việc bảo đảm an ninh chính trị và trật tự xã hội. Cùng với lực lượng CAND cả nước, CATPHCM đang tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, không ngừng nâng cao cảnh giác cách mạng, quyết tâm giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội của thành phố ngày một tốt hơn, góp phần tích cực cùng cả nước thực hiện mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.