Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Công an tỉnh: Đánh giá công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm

Ngày 15/7, Đảng bộ Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đồng chí đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

6 tháng đầu năm 2022, Đảng bộ Công an tỉnh đã bám sát nghị quyết, chương trình, nhiệm vụ công tác đã đề ra. Đã tập trung lãnh đạo triển khai nhiều biện pháp công tác, kịp thời nắm tình hình liên quan đến ANQG và TTATXH; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết có hiệu quả các vụ việc phức tạp, đột xuất về ANTT; tổ chức thực hiện tốt đợt ra cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được củng cố, tăng cường; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng được nâng cao. Đại đa số đảng viên, cán bộ, chiến sĩ có lập trường vững vàng, yên tâm công tác, thực hiện tốt khẩu hiệu hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, thi đua phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy cũng đã yêu cầu các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc cần phát huy tốt hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo. Tăng cường sự đoàn kết, dân chủ, thống nhất trong cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên; nêu cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy các cấp, nhất là người đứng đầu.

Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng theo đúng quy định Điều lệ Đảng...; quyết tâm ra sức phấn đấu, nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2022 của Đảng bộ Công an tỉnh và các tổ chức cơ sở đảng đã đề ra từ đầu năm.

Đồng chí đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao tặng bằng khen của Đảng bộ tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2017-2021.

Đồng chí đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao tặng bằng khen của Đảng bộ tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2017-2021.

Nhân dịp này, đồng chí đại tá Nguyễn Hữu Hợp đã trao tặng bằng khen của Tỉnh ủy Quảng Bình cho 2 tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 2 cá nhân đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền thuộc Đảng bộ Công an tỉnh, giai đoạn 2017-2021.