Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Công an tỉnh Hòa Bình làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ

Gốc

ND - Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã dấy lên phong trào thi đua sôi nổi trong hầu hết các cơ quan, ban, ngành và nhân dân tỉnh Hòa Bình mà một trong những tập thể điển hình là Công an tỉnh.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=128289&sub=51&top=37