Công an TP Cần Thơ: Xử lý gần 2.200 đối tượng từ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Qua 6 tháng đầu năm 2022, công tác xây dựng phong trào 'Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc' luôn được Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố quan tâm chỉ đạo nên đã có nhiều đổi mới, chuyển biến tích cực.

Ngày 8/7, Công an TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị giao ban công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022.

Công an TP Cần Thơ: Xử lý gần 2.200 đối tượng từ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công an TP Cần Thơ: Xử lý gần 2.200 đối tượng từ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Theo báo cáo, công tác tuyên truyền, phát động xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” mang lại nhiều hiệu quả với gần 1.600 nguồn tin có giá trị do người dân cung cấp đã giúp lực lượng chức năng vận động, thu hồi gần 500 vũ khí, công cụ hỗ; triệt phá gần 1.400 vụ việc; giáo dục, bắt, xử lý gần 2.200 đối tượng góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình “Công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” và “Xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được chính quyền địa phương và nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Đồng thời, duy trì phát huy hiệu quả 13 mô hình và 6 nhóm mô hình “Dân vận khéo”; xây dựng mới 2 mô hình và nhân rộng 4 mô hình trong các nhóm mô hình đã được triển khai, thực hiện. Không ngừng củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an TP Cần Thơ nói riêng với nhân dân từ việc thực hiện hiệu quả diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”.

Bên cạnh đó, những thắc mắc, kiến nghị được các đại biểu nêu ra trong phần thảo luận cần được Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp thu, ghi nhận để từ đó tìm ra những giải pháp hữu hiệu, giải quyết kịp thời và hiệu quả. Đồng thời rà soát, kiểm tra, đánh giá lại tính thiết thực của các mô hình “Dân vận khéo” do công an thành phố đang quản lý.

Từ đó, mạnh dạn xóa bỏ các mô hình cũ, không còn phù hợp trong tình hình mới; duy trì, nhân rộng và phát huy các mô hình mang lại hiệu quả cao trong công tác dân vận. Quan tâm đổi mới phương thức vận động, tuyên truyền về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng cuối năm đã đề ra.

Khánh Ngọc

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/tin-tuc/cong-an-tp-can-tho-xu-ly-gan-2-200-doi-tuong-tu-phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc/20220709091334932