Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Công an xã được quyền sử dụng công cụ hỗ trợ để đưa người gây bạo lực gia đình đến trụ sở

Chiều 14-11, với 465 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành (chiếm 93,37% tổng số ĐBQH), Luật phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) đã chính thức được thông qua.

Các ĐBQH bấm nút biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

Các ĐBQH bấm nút biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

Trước khi biểu quyết thông qua toàn bộ luật, các ĐBQH cũng đã tiến hành biểu quyết thông qua 3 điều về hành vi bạo lực gia đình; góp ý, phê bình người có hành vi bạo lực gia đình trong cộng đồng dân cư; thực hiện công việc phục vụ cộng đồng.

Trình bày báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến của ĐBQH về dự thảo Luật trước khi các ĐBQH bấm nút thông qua, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) có 56 điều, trong đó có 5 nhóm điểm mới. Cụ thể:

Thứ nhất, với phương pháp tiếp cận dựa trên quyền con người và lấy người bị bạo lực gia đình làm trung tâm, Luật đã sửa đổi, bổ sung các hành vi bạo lực gia đình; sửa đổi, bổ sung nhóm đối tượng được áp dụng tương tự; bổ sung quy định để tăng tính khả thi áp dụng Luật đối với người nước ngoài cư trú ở Việt Nam.

Thứ hai, thực hiện phòng ngừa bạo lực gia đình chủ động, trong “phòng” có “chống”, trong “chống” có “phòng”.

Thứ ba, sửa đổi, bổ sung các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ, xử lý vi phạm trong phòng, chống bạo lực gia đình để khắc phục những bất cập của Luật hiện hành, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến ĐBQH

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến ĐBQH

Thứ tư, khuyến khích xã hội hóa công tác phòng, chống bạo lực gia đình, đồng thời nâng cao trách nhiệm của Nhà nước trong bố trí nguồn lực cho phòng, chống bạo lực gia đình để hướng tới xây dựng và phát triển các cơ sở trợ giúp về phòng, chống bạo lực gia đình hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả.

Thứ năm, sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm của Chính phủ, cơ quan quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình và cơ quan, tổ chức có liên quan trong phòng, chống bạo lực gia đình.

Báo cáo giải trình cũng nêu, liên quan tới các ý kiến đóng góp vào dự thảo, có ĐBQH đề nghị xem xét nguyên tắc không hòa giải hành vi bạo lực gia đình quy định tại khoản 2 Điều 17 vì không thể hiện tính quy phạm. Tiếp thu ý kiến này của ĐBQH, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo rà soát, bỏ điểm a khoản 2 Điều 17.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất việc tiếp thu, chỉnh lý luật này theo hướng bỏ quy định về thời gian người bị bạo lực gia đình làm việc tại trụ sở Công an xã. Trường hợp người có hành vi bạo lực gia đình không chấp hành yêu cầu thì Công an xã được sử dụng công cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật để đưa người có hành vi bạo lực gia đình đến trụ sở Công an xã.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023.

Tiến Hưng