Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Công bố 04 Tiêu chuẩn Quốc gia trong lĩnh vực ngành Xây dựng

Ngày 29 tháng 8 năm 2008, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Quyết định số 1912/QĐ-BKHCN về việc công bố 04 Tiêu chuẩn Quốc gia (lĩnh vực ngành Xây dựng).

Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/chinhsachphantich/2008/09/18/113053/10294