(NLĐO)- Ngày 27-3, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông báo các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2008. Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2008, hệ phổ thông được tổ chức vào các ngày 28, 29 và 30-5 với 6 môn thi bắt buộc gồm:  Văn, Toán, Ngoại ngữ, Vật lý, Sinh học, Lịch sử.