Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

CÔNG BỐ BÁO CÁO TỔNG QUAN NÔNG NGHIỆP SỐ VIỆT NAM 2021

Trong chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, Nông nghiệp được xác định là ngành ưu tiên hàng đầu. Theo đó, kiến thức về chuyển đổi số cũng như các thông tin về thực trạng, giải pháp chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp đóng vai trò dẫn dắt, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của toàn ngành. Sáng 7/7, tại Hà nội, Hiệp hội nông nghiệp số Việt Nam đã công bố báo cáo nông nghiệp số số đầu tiên, khởi động cho hàng loạt các ấn bản thường niên về thực trạng nông nghiệp số tại Việt Nam.

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/chuyen-dong-365/2021/7/cong-bo-bao-cao-tong-quan-nong-nghiep-so-viet-nam-2021/555382