Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS), Bộ Tư pháp vừa có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc Tổng cục; Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc TW về việc công bố và hướng dẫn sử dụng biểu trưng (logo) THADS.

Cong bo bieu trung va ca khuc Thi hanh an dan su - Anh 1

Theo Tổng cục THADS, thực hiện Kế hoạch hoạt động hướng tới tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống THADS (19/7/1946 - 19/7/2016) ban hành kèm theo Quyết định số 1808/QĐ-BTP ngày 12/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ngày 06/6/2016, Bộ trưởng Lê Thành Long đã phê duyệt mẫu biểu trưng (logo) THADS.

Tổng cục THADS đã công bố mẫu biểu trưng (logo) THADS và bản thuyết minh mẫu biểu trưng trên mục Tin tức – Sự kiện, Trang Thông tin THADS và có Công văn số 1766/TCTHADS-VP ngày 09/6/2016 hướng dẫn các cơ quan trực thuộc Tổng cục và Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sử dụng biểu trưng (logo) trong hoạt động THADS.

Để tạo sự đồng bộ, thống nhất trong việc triển khai mẫu biểu trưng (logo) đã được phê duyệt, Tổng cục yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong Hệ thống sử dụng mẫu biểu trưng tại các hội nghị, hội thảo, các văn bản giao dịch, các hoạt động đối nội, đối ngoại, bảo đảm trang trọng, nghiêm túc theo đúng quy định.

Đồng thời, Tổng cục cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong Hệ thống triển khai dán biểu trưng (logo) Thi hành án trên thân xe ô tô công vụ để tạo hình ảnh chuyên nghiệp, hiện đại trong hoạt động thực thi công vụ.

Trong thời gian tới, nhân dịp đợt kỷ niệm Ngày truyền thống THADS, Tổng cục sẽ khẩn trương sản xuất huy hiệu theo mẫu biểu trưng đã được phê duyệt và cấp phát về các cơ quan, đơn vị trong Hệ thống để sử dụng.

Cùng với biểu trưng THADS, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cũng đã phê duyệt ca khúc chung của Hệ thống Thi hành án dân sự. Theo đó, ca khúc“Bài ca Thi hành án” - Nhạc Lê Phúc, lời Lê Phúc - Lê Quang Tiến là Ca khúc chung của Hệ thống Thi hành án dân sự (Nhạc và lời đăng tải trên mục Tin tức - Sự kiện, Trang thông tin Thi hành án dân sự).

Các cơ quan, đơn vị trong Hệ thống Thi hành án dân sự giới thiệu, phổ biến ca khúc đến toàn thể công chức, người lao động và sử dụng ca khúc là tiết mục văn nghệ trong sự kiện, hoạt động tập thể của cơ quan đơn vị.

Thu Hằng