Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Công bố danh sách 26 Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành

Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách của 26/28 Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành năm 2022.

Theo đó, danh sách Phó Chủ tịch, Thư ký của 26 Hội đồng Giáo sư (HĐGS) ngành/chuyên ngành như sau:

Nguồn: HĐGSNN

Nguồn: HĐGSNN

So với năm 2021, HĐGS ngành Luyện kim đã có thay đổi khi GS. TS Đặng Mậu Chiến giữ chức Phó Chủ tịch thay GS. TS Nguyễn Mai Tùng. GS Tùng năm nay ở cương vị Thư ký.

Trước đó, HĐGS Nhà nước đã công khai danh sách 447 ứng viên GS, PGS của 26 HĐGS ngành/liên ngành đã được HĐGS cơ sở thông qua.

Nghiêm Huê