Công bố danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Gốc
Chiều 10-6, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia đã chủ trì họp báo công bố Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV
Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Toàn cảnh họp báo.

Dự họp báo còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng; Trưởng ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh.

Phát biểu tại họp báo, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn cho biết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra trong không khí phấn khởi, dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, tuyệt đối an toàn, tiết kiệm và đã thành công rất tốt đẹp, với tỷ lệ cử tri đi bầu là 99,6%, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

“Thành công của cuộc bầu cử cho thấy sức mạnh tổng hợp của nhân dân, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, thể hiện sinh động truyền thống yêu nước, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin vững chắc của nhân dân đối với chế độ, với Đảng, Nhà nước. Cuộc bầu cử là minh chứng cho thấy, càng trong khó khăn, thử thách, thì lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự hào dân tộc và khát vọng vươn lên của dân tộc ta, nhân dân ta càng được trỗi dậy, hun đúc và phát huy, lan tỏa mạnh mẽ hơn”, đồng chí Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Sau đó, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường đã công bố Nghị quyết số 748/NQ-HĐBCQG ngày 10-6-2021 của Hội đồng Bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại họp báo.

Nghị quyết nêu rõ, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban bầu cử, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố, các cơ quan có liên quan và các cá nhân theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường cho biết, theo tổng hợp báo cáo của các địa phương, tổng số cử tri cả nước gồm 69.523.133 cử tri; tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 69.243.604 cử tri (đạt tỷ lệ 99,60% cử tri đi bầu). So với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tổng số cử tri của cuộc bầu cử lần này nhiều hơn 2.037.651 cử tri và số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu cũng nhiều hơn 2.194.513 cử tri, tỷ lệ cử tri đi bầu cao hơn 0,25% so với nhiệm kỳ trước.

Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường.

Cử tri cả nước bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội khóa XV. Tuy nhiên, trong quá trình xem xét, xác nhận tư cách người trúng cử theo quy định của pháp luật, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã quyết định không xác nhận tư cách người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV vì không đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật đối với 1 trường hợp thuộc Đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Bình Dương. Do đó đã có 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đạt 99,8% so với yêu cầu.

Trong đó, đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở trung ương giới thiệu có 194 người trúng cử; đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu có 301 người trúng cử; đại biểu tự ứng cử có 4 người trúng cử. Số đại biểu hoạt động chuyên trách ở trung ương trúng cử là 126 người; số đại biểu hoạt động chuyên trách ở địa phương trúng cử là 67 người.

Về cơ cấu kết hợp: Đại biểu nữ là 151 người (tỷ lệ 30,26% trong tổng số người trúng cử); đại biểu là người dân tộc thiểu số có 89 người (tỷ lệ 17,84%); đại biểu trẻ dưới 40 tuổi là 47 người (tỷ lệ 9,42%); đại biểu là người ngoài Đảng có 14 người; đại biểu khóa XIV tái cử hoặc đã từng là đại biểu Quốc hội các khóa trước có 203 người (tỷ lệ 40,68%); đại biểu lần đầu tham gia Quốc hội là 296 người (tỷ lệ 59,32% trong tổng số người trúng cử).

Về trình độ chuyên môn: Trên đại học có 392 người (tỷ lệ 78,55% trong tổng số người trúng cử, trong đó tiến sĩ 144 người, thạc sĩ 248 người); đại học có 106 người (21,24%); dưới đại học có 1 người (tỷ lệ 0,20%). Về học hàm, giáo sư có 12 người, phó giáo sư có 20 người.

Thông tin về bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 toàn quốc, đồng chí Bùi Văn Cường cho biết, HĐND cấp tỉnh đã bầu được 3.721 đại biểu; HĐND cấp huyện đã bầu được 22.549 đại biểu; HĐND cấp xã đã bầu được 239.752 đại biểu.

Trưởng ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh.

Thông tin về 1 trường hợp không được xác nhận tư cách đại biểu, Trưởng ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, sáng 10-6, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã ban hành Nghị quyết về việc không xác nhận tư cách người trúng cử đại biểu Quốc hội đối với ứng cử viên Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, vì đối chiếu các văn bản của cơ quan có thẩm quyền với quy định về nhân sự, ông Trần Văn Nam không đủ điều kiện, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội. Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương, trong đó có những dấu hiệu vi phạm của ông Trần Văn Nam.

“Hội đồng Bầu cử quốc gia không nhận được đơn xin rút vì lý do sức khỏe của ông Trần Văn Nam. Nếu như nhận được đơn thì đây cũng không phải lý do để Hội đồng Bầu cử quốc gia xem xét”, Trưởng ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết thêm, công tác xem xét tư cách đại biểu vẫn được Hội đồng Bầu cử quốc gia tiếp tục thực hiện cho đến khi thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV.

Mai Hữu

Nguồn Hà Nội Mới http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/1002307/cong-bo-danh-sach-499-nguoi-trung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv