(CAO) UBND tỉnh Điện Biên vừa ban hành Quyết định công bố dịch cúm gia cầm trên địa bàn phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ. Dịch cúm gia cầm xảy ra từ ngày 10/6/2012 trên địa bàn phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Đến nay, toàn phường Nam Thanh đã tiêu hủy 6.908 con gia cầm.

Tiêm phòng cúm cho gia cầm.

Theo đó, UBND tỉnh Điện Biên nghiêm cấm chế biến, bán và sử dụng gia cầm có nguồn gốc từ phường Nam Thanh; cấm việc vận chuyển gia cầm, sản phẩm sản xuất từ gia cầm ra khỏi địa bàn phường Nam Thanh.

Ngành chức năng cùng các đơn vị liên quan sẽ phối hợp để kiểm soát chặt chẽ việc giết mổ, buôn bán, vận chuyển gia cầm, các sản phẩm từ gia cầm tại các xã, phường, thị trấn còn lại thuộc các huyện, thị xã, thành phố.

UBND tỉnh Điện Biên giao UBND thành phố Điện Biên Phủ chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện các biện pháp bao vây, khống chế khu vực có dịch, ngăn chặn việc đưa gia cầm ra khỏi vùng có dịch để tiêu thụ; cấm nuôi vịt theo hình thức thả đồng...