Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT vào Trường Chuyên Hà Tĩnh

Gốc
Sở GD&ĐT Hà Tĩnh vừa công bố điểm thi tốt nghiệp THPT vào Trường Chuyên Hà Tĩnh.

Năm học 2017- 2018, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh được phép tuyển 10 lớp, trong đó: Toán và Anh mỗi bộ môn 2 lớp; các môn Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử - Địa, Pháp mỗi bộ môn 1 lớp; mỗi lớp không quá 35 em, riêng các môn ngoại ngữ không quá 25 em.

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT vào Trường Chuyên Hà Tĩnh - Ảnh 1

Cách xét tuyển là căn cứ điểm xét tuyển vào lớp chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng môn chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên: Có điểm thi môn chuyên đăng ký dự thi cao hơn; có điểm sơ tuyển cao hơn; có điểm trung bình môn chuyên đăng ký dự thi năm học lớp 9 cao hon; có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn.

Chuyên Toán:

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT vào Trường Chuyên Hà Tĩnh - Ảnh 2

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT vào Trường Chuyên Hà Tĩnh - Ảnh 3

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT vào Trường Chuyên Hà Tĩnh - Ảnh 4

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT vào Trường Chuyên Hà Tĩnh - Ảnh 5

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT vào Trường Chuyên Hà Tĩnh - Ảnh 6

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT vào Trường Chuyên Hà Tĩnh - Ảnh 7

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT vào Trường Chuyên Hà Tĩnh - Ảnh 8

Chuyên Lý:

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT vào Trường Chuyên Hà Tĩnh - Ảnh 9

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT vào Trường Chuyên Hà Tĩnh - Ảnh 10

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT vào Trường Chuyên Hà Tĩnh - Ảnh 11

Chuyên Hóa

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT vào Trường Chuyên Hà Tĩnh - Ảnh 12

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT vào Trường Chuyên Hà Tĩnh - Ảnh 13

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT vào Trường Chuyên Hà Tĩnh - Ảnh 14

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT vào Trường Chuyên Hà Tĩnh - Ảnh 15

Chuyên Anh

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT vào Trường Chuyên Hà Tĩnh - Ảnh 16

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT vào Trường Chuyên Hà Tĩnh - Ảnh 17

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT vào Trường Chuyên Hà Tĩnh - Ảnh 18

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT vào Trường Chuyên Hà Tĩnh - Ảnh 19

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT vào Trường Chuyên Hà Tĩnh - Ảnh 20

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT vào Trường Chuyên Hà Tĩnh - Ảnh 21

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT vào Trường Chuyên Hà Tĩnh - Ảnh 22

Chuyên Sinh

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT vào Trường Chuyên Hà Tĩnh - Ảnh 23

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT vào Trường Chuyên Hà Tĩnh - Ảnh 24

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT vào Trường Chuyên Hà Tĩnh - Ảnh 25

Chuyên Văn

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT vào Trường Chuyên Hà Tĩnh - Ảnh 26

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT vào Trường Chuyên Hà Tĩnh - Ảnh 27

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT vào Trường Chuyên Hà Tĩnh - Ảnh 28

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT vào Trường Chuyên Hà Tĩnh - Ảnh 29

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT vào Trường Chuyên Hà Tĩnh - Ảnh 30

T.N

Tin nóng

Tin mới