Công bố Dự thảo kết quả giám sát phòng chống tham nhũng tại Trà Vinh

Gốc
Ngày 11-9, Đoàn công tác số 6 của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng (PCTN) do đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên T.Ư Đảng, Viện trưởng Kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTN làm Trưởng đoàn đã công bố dự thảo kết quả kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại tỉnh Trà Vinh.

Công bố Dự thảo kết quả giám sát phòng chống tham nhũng tại Trà Vinh - Ảnh 1

Thực hiện Kế hoạch số 64-KH/BCĐTW, từ ngày 3 đến ngày 25-8, Đoàn công tác số 6 đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; tiến hành kiểm tra, giám sát tại Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh và Thị ủy Duyên Hải.

Đoàn kiểm tra đánh giá Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh đã nghiêm túc chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 64-KH/BCĐTW bảo đảm đúng yêu cầu, nội dung, chương trình đề ra.

Trong hơn sáu năm qua, các cấp ủy Đảng đã tổ chức 24 cuộc tự kiểm tra, giám sát. Thanh tra đã thực hiện 167 cuộc thanh tra. Cơ quan Cảnh sát điều tra thụ lý, điều tra 35 vụ/60 bị can phạm tội về tham nhũng, kinh tế. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thụ lý kiểm sát điều tra 35 vụ/60 bị can phạm tội về tham nhũng, kinh tế. Tòa án xét xử 33 vụ/49 bị cáo phạm tội về tham nhũng, kinh tế.

Qua kiểm tra, thanh tra, xét xử, thu hồi tài sản tham nhũng qua công tác thi hành án đạt 657.851.561 đồng/657.851.561 đồng phải thu hồi theo Bản án hoặc Quyết định có hiệu lực pháp luật (đạt tỷ lệ 100%); thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án kinh tế là 1,664 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 58%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn công tác cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, sai phạm về kinh tế của các cơ quan chức năng cần phải khắc phục.

Đồng thời, kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh: Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng và Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án tham nhũng, kinh tế gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW của Bộ Chính trị trong chương trình công tác toàn khóa và hằng năm của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp các cơ quan chức năng thực hiện tốt việc tham mưu công tác PCTN. Chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm những vụ việc còn tồn đọng, nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế; xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu, kiểm điểm trách nhiệm cấp ủy, tổ chức đảng cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng.

Chỉ đạo cơ quan chức năng nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức giám định, giám định viên, đặc biệt là giám định về tài chính, ngân hàng, xây dựng... phục vụ việc giải quyết các vụ án tham nhũng, kinh tế.

Phát biểu kết luận, Đồng chí Lê Minh Trí đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và cầu thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh.

Các kiến nghị của tỉnh, Đoàn công tác sẽ xem xét điều chỉnh từ ngữ cho chính xác. Riêng các vụ án mà Đoàn công tác đã chỉ ra có dấu hiệu có thể bỏ lọt tội phạm, giao cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh tiếp tục kiểm tra, xem xét, chỉ đạo hướng xử lý cho thỏa đáng, đúng người đúng tội.

ĐẶNG VĂN BƯỜNG

Tin nóng

Tin mới