Hệ thống tổng hợp đường di chuyển của sao chổi 67P trong không gian vừa được công bố. Đây là sự kiện nhận được sự quan tâm của nhiều nhà hiên văn học.

Cong bo duong di cua sao choi 67P - Anh 1

Gần đây, một nhóm các nhà nghiên cứu thiên văn Canada đã thu thập và vẽ lại lịch sử đường quỹ đạo di chuyển của sao chổi 67P trong không gian suốt 12 năm qua.

Cong bo duong di cua sao choi 67P - Anh 2

Kết quả bản vẽ cho thấy, 67P cũng giống như nhiều sao chổi khác luôn có đường quỹ đạo bay trong không gian cực kỳ phức tạp, không ổn định.

Cong bo duong di cua sao choi 67P - Anh 3

Sao chổi 67P có thể xuất hiện trong vũ trụ hàng triệu năm trước và đã sớm có mặt trong hệ mặt trời.

Cong bo duong di cua sao choi 67P - Anh 4

Có thể nó xuất hiện từ vành đai Kuiper, một vành đai khu vực ngoài quỹ đạo của sao Hải Vương. Nơi này đặc thù chứa rất nhiều các tiểu hành tinh, sao chổi và sao nhỏ khác từng sinh sống tạm thời, sau đó du hành đồng loạt vào không gian.

Cong bo duong di cua sao choi 67P - Anh 5

Trong suốt chu kỳ gần đây, 67P có khuynh hướng hoạt động di chuyển gần hệ mặt trời hơn và hiện tại sao chổi này vẫn đang tiếp tục chuyến du hành không thời hạn của mình.

Cong bo duong di cua sao choi 67P - Anh 6

Nghiên cứu này vừa được công bố tại Hội nghị Khoa học Hành tinh Châu Âu tại Pasadena, California.