Công bố giá sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 năm học 2021 – 2022

Gốc
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa chính thức công bố giá sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 năm học 2021 – 2022. Nhìn chung, các bộ sách đều có giá cao hơn so với giá sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 hiện hành.

Đối với sách giáo khoa lớp 2, bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” tổng cộng 10 cuốn có giá 186.000 đồng/bộ.

Bộ sách “Chân trời sáng tạo” gồm 10 cuốn có giá 179.000 đồng/bộ.

Sách giáo khoa tiếng Anh có: tiếng Anh giá 52.000 đồng; tiếng Anh Family and Friends giá 79.000 đồng.

Đối với sách giáo khoa lớp 6, bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” gồm 13 cuốn có giá 245.000 đồng.

Bộ sách “Chân trời sáng tạo” có 12 cuốn có giá 234.000 đồng.

Sách giáo khoa tiếng Anh gồm: tiếng Anh 6 tập 1 giá 38.000 đồng; tiếng Anh 6 tập 2 giá 38.000 đồng; tiếng Anh 6 Friends Plus giá 89.000 đồng.

Mỹ Anh

Nguồn Đảng Cộng Sản VN https://dangcongsan.vn/khoa-giao/cong-bo-gia-sach-giao-khoa-lop-2-lop-6-nam-hoc-2021-2022-578140.html