Công bố kết luận thanh tra Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng Bắc Thăng Long - Vân Trì

Gốc
Ngày 1/12, tại trụ sở UBND TP Hà Nội, Đoàn Công tác Thanh tra Chính phủ (TTCP) do Phó Tổng TTCP Nguyễn Đức Hạnh dẫn đầu đã tổ chức công bố Kết luận thanh tra Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng đô thị Bắc Thăng Long - Vân Trì, TP Hà Nội.

Công bố kết luận thanh tra Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng Bắc Thăng Long - Vân Trì - Ảnh 1

Phó Tổng TTCP Nguyễn Đức Hạnh chủ trì buổi công bố Kết luận thanh tra. Ảnh: ĐK

Ngày 19/3/2015, TTCP ban hành Kết luận Thanh tra số 536/KL-TTCP về thanh tra Dự án Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đô thị Bắc Thăng Long - Vân Trì, TP Hà Nội, được Thủ tướng Chính phủ đồng ý tại Văn bản số 2518/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ.

Công bố kết luận thanh tra Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng Bắc Thăng Long - Vân Trì - Ảnh 2

Quang cảnh buổi công bố Kết luận. Ảnh: ĐK

Bên cạnh những kết quả đạt được, Kết luận Thanh tra số 536/KL-TTCP cũng chỉ ra một số thiếu sót trong việc quản lý, triển khai Dự án Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đô thị Bắc Thăng Long - Vân Trì, TP Hà Nội. Kết luận kiến nghị chủ đầu tư cũng như các bên liên quan nghiêm túc thực hiện các kiến nghị được nêu trong Kết luận thanh tra.

Trần Quý

Tin nóng

Tin mới