Chúng ta ai cũng mong muốn chỉ số chứng khoán lên. Nhưng việc thông báo này phải tuyệt đối chính xác và khách quan nếu không sẽ gây ra hậu quả rất khó lường.